Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia imienia Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie

Państwowa Szkoła Muzyczna
I stopnia
im. Karola Namysłowskiego

22-460 Szczebrzeszyn
ul. Zamojska 70 C

tel. 84 535 97 61
sekretariat@psm.szczebrzeszyn.pl

Wykonanie i utrzymanie


PROGRAM MKiDN „Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”Realizacja zadania pt. „Zakończenie adaptacji budynku na siedzibę PSM I stopnia w Szczebrzeszynie wraz z doposażeniem placówki” jest finansowana ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

Galeria zdjęć / Rok szkolny 2007/2008

Lista zdjęć w galerii: Jubileusz 25 lecia PSM - Część oficjalna

Przedstawiciele Rady Rodziców
Dyrektor PSM I st. w Biłgoraju Anna Rabiej składa gratulacje na ręce dyrektora szkoły
Starosta zamojski Henryk Matej
Dyrektor wręcza list gratulacyjny z CEA Justynie Oleksińskiej
Dyrektor wręcza list gratulacyjny z CEA Ryszardowi Dudzie
Dyrektor wręcza list gratulacyjny z CEA Agnieszce Zarychta-Kitka
Wizytator CEA regionu lubelskiego Jadwiga Kiszczak wręcza list gratulacyjny dyrektorowi szkoły
Starosta zamojski Henryk Matej wręcza dyrektorowi szkoły odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej
Część oficjalna obchodów jubileuszu szkoły

liczba odwiedzin: