Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia imienia Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie

Państwowa Szkoła Muzyczna
I stopnia
im. Karola Namysłowskiego

22-460 Szczebrzeszyn
ul. Zamojska 70 C

tel. 84 535 97 61
sekretariat@psm.szczebrzeszyn.pl

Wykonanie i utrzymanie


PROGRAM MKiDN „Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”Realizacja zadania pt. „Zakończenie adaptacji budynku na siedzibę PSM I stopnia w Szczebrzeszynie wraz z doposażeniem placówki” jest finansowana ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

Zamówienia publiczne / Przetargi

Ogłoszenie o wyniku postępowania 27.06.2016

/userfiles/ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf

 

 

Nazwa postępowania:

WYKONANIE ROBÓT ZWIĄZANYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKÓŁ ODRESTAUROWANEGO BUDYNKU PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W SZCZEBRZESZYNIE

Wykaz dokumentów:

Ogłoszenie o zamówieniu.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Dokumentacja techniczna.

Kosztorysy nakładcze.

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. K. Namysłowskiego w Szczebrzeszynie ogłasza przetarg nieograniczony na usługę "Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i adaptacji internatu na Szkołę Muzyczną I stopnia"

informacje o ofertach str.1

informacja o ofertach str.2

informacja o złożonych ofertach str.1

informacja o złożonych ofertach str.2

odpowiedzi na zapytania wykonawców

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Przetarg nieograniczony pt. ?PRZEBUDOWA I ADAPTACJA INTERNATU NA SZKOŁĘ MUZYCZNĄ I STOPNIA W SZCZEBRZESZYNIE ? ETAP I ? WZMOCNIENIE FUNDAMENTÓW ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH? - 06.09.2012

Dokumenty do pobrania:

a) Ogłoszenie o zamówieniu,

b) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,


c) Dokumentacja techniczna, plan

d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

e) Kosztorys nakładczy,

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 01.10.2012

 

Dodane 06.06.2013

Nazwa postępowania: PRZEBUDOWA I ADAPTACJA INTERNATU NA SZKOŁĘ MUZYCZNĄ I STOPNIA W SZCZEBRZESZYNIE - ETAP II KOŃCOWY

a) ogłoszenie o zamówieniu,

b) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

d) kosztorysy nakładcze (przedmiary),

e) dokumentacja techniczna - ogólnobudowlana,

f) dokumentacja techniczna - instalacje sanitarne:

g) dokumentacja techniczna - instalacje elektryczne.

 

Dodane dnia 13.06.2013

/userfiles/zapytania i odpowiedzi do SIWZ - pismo z dnia 13_06_2013 roku(3).pdf

/userfiles/załącznik do pisma z dnia 13_06_2013 roku - parametry wykładziny.pdf

 

Dodane dnia 17.06.2013

zapytania i odpowiedzi do SIWZ - pismo z dnia 17.06.2013

 

Dodane dnia 28.06.2013

/userfiles/Ogłoszenie o postępowaniu str 1a.jpg

/userfiles/Ogłoszenie o postępowaniu str 2a.jpeg

liczba odwiedzin: